Điểm M nào trên Ox để từ đó vẽ được ba tiếp tuyến đến (C) : f(x) = x3 + 3x2 mà có hai tiếp tuyến vuông góc nhau ?

A.

M(1 ; 0)

B.

M(-3 ; 0)

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...