Điểm img1 không thuộc đồ thị hàm số nào sau đây?         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Thay tọa độ điểm img1 vào biểu thức hàm số img2 nên img3 không thuộc đồ thị hàm số này. Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...