Điểm khác nhau trong nguyên nhân thắng lợi của ta ở Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945) với cuộc Tiến công chiến lược Đông-Xuân năm 1953-1954 là :

A.

sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B.

truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.

C.

tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.

D.

hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...