Điểm khác nhau trong giá trị nhân đạo của tác phẩm "Vợ chồng A Phủ” và “ Vợ nhặt” là gì?

A.

Tố cáo tội ác của bọn phong kiến, thực dân.

B.

Thể hiện nỗi thống khổ của người dân lao động.

C.

Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của con người.

D.

Phản ánh con đường giải phóng và khả năng cách mạng của nhân dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...