Điểm khác nhau chủ yếu giữa ắc quy và pin Vôn-ta là

A.

sử dụng dung dịch điện phân khác nhau.

B.

chất dùng làm hai cực khác nhau.

C.

phản ứng hóa học ở trong ắc quy có thể xảy ra thuận nghịch, do đó có thể nạp điện cho ắc quy.

D.

cơ chế hình thành suất điện động khác nhau.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...