Điểm khác nhau chủ yếu giữa ắc quy và pin Vôn-ta là

A.

sử dụng dung dịch điện phân khác nhau.

B.

chất dùng làm hai cực khác nhau.

C.

phản ứng hóa học ở trong ắc quy có thể xảy ra thuận nghịch, do đó có thể nạp điện cho ắc quy.

D.

cơ chế hình thành suất điện động khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phản ứng hóa học ở trong ắc quy có thể xảy ra thuận nghịch, do đó có thể nạp điện cho ắc quy.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...