Điểm khác của quá trình đi lên Phátchủ nghĩa đế quốc của Nhật Bản sau cải cách so với các nước đế quốc khác ?

A.

Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

B.

Chủ trương xây dựng đất nước bằng sức mạnh quân sự.

C.

Đẩy mạnh quá trình xâm lược bành trướng thuộc địa.

D.

Sự ra đời và lũng đoạn của các công ti độc quyền đối với kinh tế, chính trị .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Chủ trương xây dựng đất nước bằng sức mạnh quân sự.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...