Điểm giống nhau và khác nhau cơ bản ở quy luật phân li trong hai trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn:

A.

không giống nhau, chỉ khác nhau về tỉ lệ phân li kiểu hình.

B.

giống nhau về tỉ lệ kiểu hình ở F1, khác nhau tỉ lệ phân li kiểu gen.

C.

giống nhau về tỉ lệ phần li kiểu gen, khác nhau về tỉ lệ phân li kiểu hình.

D.

giống nhau về tỉ lệ phân li kiểu gen F2 nhưng khác nhau về tỉ lệ phân li kiểu hình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

giống nhau về tỉ lệ phần li kiểu gen, khác nhau về tỉ lệ phân li kiểu hình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...