Điểm giống nhau ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là

A. đều là những đồng bằng châu thổ do phù sa của các con sông lớn bồi đắp.
B. có mạng lưới kênh rạch chằng chịt
C. bị nhiễm mặn nặng nề.
D. có hệ thống đê điều chạy dài.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Điểm giống nhau ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là đều là những đồng bằng châu thổ do phù sa của các con sông lớn bồi đắp (ĐBSH là đồng bằng châu thổ do phù sa hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp; ĐBSCL là đồng bằng châu thổ do hệ thống sông Mê Công bồi đắp)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...