Điểm giống nhau giữa virut với các vi sinh vật khác là

A.

có nhiều hình dạng khác nhau.

B.

không có cấu tạo tế bào.

C.

có cấu tạo đa bào.

D.

là cơ thể đơn bào có nhân thực.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...