Điểm giống nhau giữa thực vật ngành rêu với thực vật ngành quyết là

A.

cơ thể đơn bào, có nhân sơ.

B.

đã có rễ, thân, lá phát triển.

C.

sinh sản bằng bào tử.

D.

chỉ thích nghi với đời sống ở nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sinh sản bằng bào tử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...