Điểm giống nhau giữa glucozơ và xenlulozơ là:

A.

Chúng đều có thể tạo thành nhờ phản ứng quang hợp.

B.

Chúng đều là các polime thiên nhiên.

C.

Chúng đều tan trong nước.

D.

Chúng đều tham gia phản ứng tráng bạc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chúng đều có thể tạo thành nhờ phản ứng quang hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...