Điểm giống nhau giữa glucozơ và xenlulozơ là:

A.

Chúng đều có thể tạo thành nhờ phản ứng quang hợp.

B.

Chúng đều là các polime thiên nhiên.

C.

Chúng đều tan trong nước.

D.

Chúng đều tham gia phản ứng tráng bạc.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...