Điểm giống nhau giữa các phân tử tinh bột amilozơ và amilopectin là:

A.

Đều chứa gốc α-glucozơ.

B.

Mạch glucozơ đều là mạch thẳng.

C.

Có phân tử khối trung bình bằng nhau.

D.

Có hệ số trùng hợp n bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đều chứa gốc α-glucozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...