Điểm giống nhau cơ bản trong phương pháp lai tế bào và kĩ thuật chuyển gen là:

A.

đều tạo được ưu thế lai tốt hơn các phương pháp lai hữu tính.

B.

sản xuất được một lượng sản phẩm trong thời gian ngắn.

C.

có thể tái tổ hợp được thông tin di truyền giữa các loài tương đối xa nhau trong bậc thang phân loại.

D.

hạn chế được hiện tượng thoái hóa giống khi thực hiện lai hữu tính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

có thể tái tổ hợp được thông tin di truyền giữa các loài tương đối xa nhau trong bậc thang phân loại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...