Điểm giống nhau cơ bản trong chinh sách đối ngoại của các đòi Tổng thống Mĩ (từ Truman đến Nichxon) là

A.

ủng hộ “Chiến lược toàn cầu”.

B.

xác lập một trật tự thế giói có lợi cho Mĩ.

C.

chuẩn bị tiến hành “Chiến tranh tổng lực”.        

D.

theo đuổi “Chủ nghĩa lấp chỗ trống”.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: phân tích, đánh giá Cách giải: Chính sách đối ngoại của Mĩ qua các thời kì: -       Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới. -       Khởi xướng cuộc “Chiến tranh lạnh”, trực tiếp hay gián tiếp gây ra và ủng hộ hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược và bạo loạn. -       Từ năm 1972, Mĩ đã thực hiện chính sách “hòa hoãn ” với Trung Quốc, Liên Xô. Sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ vẫn tiếp tục thực hiện “Chiến lược toàn cầu ” đối đầu với Liên Xô. -       Từ giữa những năm 80, xu hướng đối thoại hòa hoãn ngày càng chiếm ưu thế. Cuối năm 1989, Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” Trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX. Mĩ thực hiện chiến lược: “Cam kết và mở rộng” dưới đời tồng thống B. Clinton với ba mục tiêu cơ bản: bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự hùng mạnh để sẵn sàng chiến đấu; tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ, sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. -       Từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và trật tự Ianta tan rã (1991), Mĩ đang thiết lập một trật tự thế giới “đơn cực ” chi phối và lãnh đạo toàn thế giới. => Nhận xét: -       Khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu còn tồn tại: Mĩ thực hiện chính sách đối ngoại nhằm lật đồ hệ thống chủ nghĩa xã hội bằng nhiều cách thức khác nhau. Chủ nghĩa xã hội sụp đồ sẽ tạo điều kiện cho Mĩ vươn lên thiết lập trật tự thế giới đơn cực, bá chủ thế giới. -       Khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đồ, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới đơn cực, trong đó Mĩ là siêu cường duy nhất, đóng vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, thế giới không bao giờ chấp nhận một trật tự do Mĩ đơn phương sắp đặt và chi phối. => Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mĩ qua các đời Tổng thống là thiết lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ.  

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...