Điểm giống nhau cơ bản giữa gen ngoài NST và gen trong nhân là:

I. Được cấu tạo bởi 4 loại nuclêôtit A, T, G, X.

II. Đều có các khả năng tái sinh, sao mã, giải mã và có thể bị đột biến quy định tính trạng mới.

III. Đều có thể nhân đôi, phân li và tổ hợp cùng với NST.

IV. Gen có thể tồn tại từng cặp hoặc từng chiếc.

Phương án đúng là

A.

I.

B.

II.

C.

I, II.

D.

I, II, III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I, II.

Được cấu tạo bởi 4 loại nuclêôtit A, T, G, X.

Đều có các khả năng tái sinh, sao mã, giải mã và có thể bị đột biến quy định tính trạng mới.

Đều được cấu tạo bởi 4 loại đơn phân A, T, G, X và đều có các khả năng nhân đôi, phiên mã, dịch mã và có thể bị đột biến.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...