Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số img1 là điểm ?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Khi đó img2  img3 Hàm số đạt cực tiểu tại img4 và hàm số đạt cực đại tại img5. Với img6 điểm cực tiểu của đồ thị hàm số img7img8.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...