Điểm cố định mà họ đồ thị (Cm) : y = x3 - (m + 1)x2 - (2m2 - 3m + 2)x + 2m(m - 1) luôn chạy qua điểm nào sau đây?

A.

M (0 ; 2)

B.

M (0 ; 1)

C.

M (2 ; 0)

D.

M (1 ; 0)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...