Điểm cố định mà họ đồ thị (Hm) :  luôn chạy qua với mọi  m ≠ ± là điểm nào sau đây?

A.

M(-2 ; 1), N(2 ; -1)

B.

M(2 ; 1), N(-2 ; -1)

C.

M(1 ; 2), N(-1 ; -2)

D.

M(1 ; -2), N(-1 ; 2)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...