Điểm cơ bản trong cơ sở tế bào học của liên kết gen là:

A.

các gen trong bộ nhiễm sắc thể của một tế bào sinh dục có xu hướng liên kết trong giảm phân và thụ tinh.

B.

các gen nằm trên một nhiễm sắc thể sẽ di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

C.

các gen có vị trí gần nhau trên 1 nhiễm sắc thể có lực liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình di truyền.

D.

các gen nằm trên một nhiễm sắc thể sẽ di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh và có vị trí gần nhau trên 1 nhiễm sắc thể có lực liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình di truyền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

các gen nằm trên một nhiễm sắc thể sẽ di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh và có vị trí gần nhau trên 1 nhiễm sắc thể có lực liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình di truyền.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...