Điểm chung về tình hình kinh tế Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản từ sau Chiến Tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là gì?

A.

Luôn luôn ổn định và phát triển liên tục.

B.

Phát triển xen lẫn khủng hoảng, suy thoái.

C.

Phát triển nhanh rồi khủng hoảng, suy thoái.

D.

Khủng hoảng rồi phát triển nhanh chóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...