Điểm chung nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế Tây Âu và Mĩ là:

A.

Áp dụng thành công các thành tựu của khoa học kĩ thuật.

B.

Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc quản lí và điều tiết kinh tế.

C.

Sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân.

D.

Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài để phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...