Địa hình thấp, hẹp ngang, cao ở hai đầu, thấp trũng ở giữa là đặc điểm của vùng núi nào sau đây?

A.

Trường Sơn Nam.         

B.

Đông Bắc.        

C.

Tây Bắc.        

D.

Trường Sơn Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Địa hình thấp, hẹp ngang, cao ở hai đầu, thấp trũng ở giữa là đặc điểm của vùng núi Trường Sơn Bắc (sgk Địa lí 12 trang 30 và Atlat trang 13).

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...