Địa y là ví dụ minh họa cho mối quan hệ:

A.

kí sinh giữa tảo và nấm.

B.

cộng sinh giữa tảo và nấm.

C.

hội sinh giữa tảo và nấm.

D.

cạnh tranh giữa tảo và nấm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...