Địa y là ví dụ minh họa cho mối quan hệ:

A.

kí sinh giữa tảo và nấm.

B.

cộng sinh giữa tảo và nấm.

C.

hội sinh giữa tảo và nấm.

D.

cạnh tranh giữa tảo và nấm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cộng sinh giữa tảo và nấm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...