Địa hình núi theo hướng vòng cung ở nước ta thể hiện rõ ở vùng núi nào?         

A.

Đông Bắc và Trường Sơn Nam.

B.

Đông Bắc và Tây Bắc.

C.

Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.

D.

Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...