Địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ không có đặc điểm nào sau?

A.

Chủ yếu là đồi núi thấp.        

B.

 Núi có hướng vòng cung.

C.

Có các cao nguyên badan.        

D.

Địa hình cácxto khá phổ biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...