Địa bàn trở thành nơi tập trung binh lực thứ tư của Pháp là

A.

Luông Phabang và Mường Sài.

B.

Plâyku.

C.

Xênô

D.

Điện Biên Phủ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Luông Phabang và Mường Sài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...