Địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa Nam Kì là

A.

một tĩnh.

B.

nhiều tỉnh.

C.

miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

D.

miền Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...