Di truyền qua tế bào chất là

A.

sự di truyền các tính trạng do gen trong nhân chịu ảnh hưởng bởi tế bào chất.

B.

sự di truyền các bào quan trong tế bào chất qua nguyên phân.

C.

sự di truyền các tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định.

D.

sự di truyền các bào quan ti thể, lạp thể trong tế bào qua quá trình giảm phân và thụ tinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Là sự di truyền các tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...