(ĐH – CĐ 2010) Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

A. $\frac{{{N}_{0}}}{2}$.
B. $\frac{{{N}_{0}}}{\sqrt{2}}$.
C. $\frac{{{N}_{0}}}{4}$.
D. N0$\sqrt[{}]{2}$.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...