Đến tháng 7 - 1954 ta đã thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất ở bao nhiêu xã?

A.

65 xã

B.

27 xã.

C.

53 xã.

D.

35 xã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

53 xã.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...