Đến năm 2007 nước ta có bao nhiêu vườn quốc gia?

A.

30

B.

31

C.

32

D.

33

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

30

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...