Đến giai đoạn người hiện đại, các nhân tố sinh học có vai trò mờ nhạt dần, vì:

A.

Con người tự tạo ra môi trường thích nghi.

B.

Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo.

C.

Con người ít bị biến dị và không chịu tác động bởi chọn lọc tự nhiên.

D.

Con người tự tạo ra môi trường thích nghi và các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...