Đem trùng hợp các chất: buta-1,3-đien, propen, isopren, cloropren. Sản phẩm trùng hợp không được dùng làm cao su là:

A.

Propen, isopren, cloropren.

B.

Isopren, cloropren.

C.

Propen.

D.

Buta-1,3-đien.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Propen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...