Đem nung 116 gam quặng xiđerit (chứa FeCO3 và tạp chất trơ) trong không khí (coi như chỉ gồm oxi và nitơ) cho đến khối lượng không đổi. Cho hỗn hợp khí sau phản ứng hấp thụ vào bình đựng dung dịch nước vôi có hòa tan 0,4 mol Ca(OH)2, trong bình có tạo 20 gam kết tủa. Nếu đun nóng phần dung dịch, sau khi lọc kết tủa, thì thấy có xuất hiện thêm kết tủa nữa. Hàm lượng (phần trăm khối lượng) FeCO3 có trong quặng xiđerit là:

A.

50%.

B.

60%.

C.

70%.

D.

80%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

60%.

 = 0,2 (mol).

Do dung dịch sau phản ứng khi đun nóng có tạo thêm kết tủa chứng tỏ có:

Ca(HCO3)2  CO2 bị hấp thụ hết trong dung dịch Ca(OH)2.

FeCO3  CO2

  = 0,6 (mol).

Áp dụng bảo toàn nguyên tố suy ra:

 = 0,6 (mol);  = 0,6.116 = 69,6 (g)

 .100% = 60%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...