**Đem lai phân tích cây quả ngọt, đời FB xuất hiện 1309 cây quả ngọt, 437 cây quả chua. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau.

Kết quả tự thụ phấn F1 sẽ cho tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình lần lượt là:

A.

9 : 3 : 3 : 1 và 13 : 3.

B.

(1 : 2 : 1)2 và 15 : 1.

C.

(1 : 2 : 1)2 và 9 : 7.

D.

(1 : 2 : 1)2 và 13 : 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1 : 2 : 1)2 và 13 : 3.

(1 : 2 : 1)2 và 13 quả ngọt : 3 quả chua.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...