** Đem lai giữa bố mẹ thuần chủng, F1 đồng loạt cây cao. Lai phân tích F1 nhận được thế hệ lai 297 cây cao : 102 cây thấp.

Quy luật di truyền chi phối tính trạng kích thước cây là:

A.

Tác động át chế.

B.

Tác động át chế hoặc cộng gộp.

C.

Tác động bô sung hoặc át chế.

D.

Tác động bổ sung hoặc cộng gộp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tác động át chế hoặc cộng gộp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...