** Đem lai cây cao, quả tròn, to có kiểu gen Aa với cây cao, quả bầu, nhỏ có kiểu gen Aa.

Loại kiểu hình cây cao, quả bầu, nhỏ xuất hiện ở F1 với tỉ lệ:

A.

40%.

B.

75%.

C.

20%.

D.

30%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

30%.

Cây cao, quả bầu, nhỏ có kiểu gen (A - bbdd).

+ Xét cặp gen Aa x Aa → F1 75% cây cao : 25% cây thấp.   (1)

+ Xét 2 cặp gen liên kết quả bầu, nhỏ () là sự tổ hợp của giao tử bd với giao tử bd.

Cơ thể có kiểu gen  cho giao tử bd = 40%; cơ thể có kiểu gen  cho giao tử bd = 100% → tổ hơp  có tỉ lệ 40%.100% = 40%.    (2)

Từ (1) và (2) ta có tỉ lệ kiểu hình cây cao, quả bầu, nhỏ có tỉ lệ: 75% X 40% = 30%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...