Đem hai quả cầu nhỏ bằng kim loại có kích thước giống nhau, mang điện tích lúc đầu khác nhau, cho tiếp xúc với nhau rồi đem đặt trong chân không cách nhau 5cm. Lực tương tác điện giữa 2 quả cầu khi điện tích lúc ban đầu của 2 quả cầu là q1 = 5.10-6C, q2 = -3.10-6C bằng

A.

6,3N

B.

-6,3N

C.

3,6N

D.

-3,6N

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Điện tích của mỗi quả cầu sau khi tiếp xúc là: = 10-6C

Lực tương tác điện: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...