** Đem giao phối giữa P đều thuần chủng cây có quả trắng với cây có quả vàng thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 có 1440 cây quả trắng : 357 cây quả vàng : 121 cây quả xanh.

Lai giữa cây quả trắng với cây quả xanh, F1 xuất hiện 25% cây quả vàng : 50% cây quả trắng : 25% cây quả xanh. Kiểu gen của P là:

A.

Aabb x aaBb hoặc AaBb x aabb.

B.

Aabb x aabb.

C.

AaBb x aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

AaBb x aabb.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...