** Đem giao phối giữa P đều thuần chủng cây có quả trắng với cây có quả vàng thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 có 1440 cây quả trắng : 357 cây quả vàng : 121 cây quả xanh.

Trong điều kiện A là gen át chế, F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 1048 quả trắng : 148 quả vàng : 151 quả xanh. Kiểu gen P sẽ là. 

A.

AaBb x AaBb.

B.

AaBb x Aabb.

C.

AaBb x aaBb hoặc AaBb x Aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AaBb x Aabb.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...