** Đem giao phối giữa P đều thuần chủng cây có quả trắng với cây có quả vàng thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 có 1440 cây quả trắng : 357 cây quả vàng : 121 cây quả xanh.

Kiểu gen của P là:

A.

AAbb x aaBB.

B.

AABB x aabb.

C.

AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AAbb x aaBB.

P: AAbb ( quả trắng) x aaBB ( quả vàng)

Hoặc

P: AAbb ( quả vàng) x aaBB (quả trắng)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...