** Đem giao phối giữa P đều thuần chủng cây có quả trắng với cây có quả vàng thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 có 1440 cây quả trắng : 357 cây quả vàng : 121 cây quả xanh.

Tính trạng màu sắc quả được di truyền tuân theo quy luật nào?

A.

Trội, lặn không hoàn hoàn.

B.

Quy luật phân li.

C.

Tương tác bổ sung.

D.

Tương tác át chế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tương tác át chế.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...