** Đem F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 598 cây cao, quả ngọt : 199 cây cao, quả chua : 135 cây thấp, quả ngọt : 46 cây thấp, quả chua. Vị quả do một cặp gen quy định.

Cho F1 giao phối với cá thể khác, kết quả nhận được ở Fcó 4 kiểu hình tỉ lệ 7,5 : 7,5 : 4,5 : 4,5. Kiểu gen của cá thể đem lai với F1 là:

A.

Aabbdd.

B.

C.

aaBdd hoặc Aabbdd.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...