** Đem F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 598 cây cao, quả ngọt : 199 cây cao, quả chua : 135 cây thấp, quả ngọt : 46 cây thấp, quả chua. Vị quả do một cặp gen quy định.

Cho F1 giao phối với cá thể khác, kết quả nhận được ở Fcó 4 kiểu hình tỉ lệ 7,5 : 7,5 : 4,5 : 4,5. Kiểu gen của cá thể đem lai với F1 là:

A.

Aabbdd.

B.

C.

aaBdd hoặc Aabbdd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

aaBdd hoặc Aabbdd.

Tỉ lệ 5 : 5 : 3 : 3 = (5 : 3)(1 : 1).

Từ tỉ lệ 5 : 3 suy ra F1: AaBb x Aabb hoặc AaBb x aaBb.

Từ tỉ lệ 1 : 1 suy ra F1: Dd x dd.

Vậy kiểu gen của cá thể lai với F1 là: Aabbdd hoặc aaBbdd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...