** Đem F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 598 cây cao, quả ngọt : 199 cây cao, quả chua : 135 cây thấp, quả ngọt : 46 cây thấp, quả chua. Vị quả do một cặp gen quy định.

Đem F1 lai phân tích, kết quả FB phân li kiểu hình theo tỉ lệ là:

 

A.

1 cây cao, quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua.

B.

1 cây cao, quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua : 1 cây cao, quả chua : 1 cây thấp, quả ngọt.

C.

3 cây cao, quả ngọt : 3 cây cao, quả chua : 1 cây thấp, quả ngọt : 1 cây thấp, quả chua.

D.

1 cây cao, quả chua : 1 cây thấp, quả ngọt.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...