** Đem F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 598 cây cao, quả ngọt : 199 cây cao, quả chua : 135 cây thấp, quả ngọt : 46 cây thấp, quả chua. Vị quả do một cặp gen quy định.

Tính trạng vị quả được di truyền theo quy luật nào?

A.

Trội lặn không hoàn toàn.

B.

Phân li của Menđen.

C.

Gen đa hiệu.

D.

Tương tác của hai cặp gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân li của Menđen.

Tính trạng vị quả phân ≈ 3 quả ngọt : 1 quả chua, nên được di truyền theo quy luật phân li Menđen.

Tự quy ước gen, kiểu F1: Dd x Dd.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...