** Đem F1 quả tròn, hoa tím lai phân tích, FB có 138 cây cho quả tròn, hoa tím; 358 cây cho quả tròn, hoa trắng; 845 cây cho quả dài,  hoa  tím; 460 cây cho quả dài, hoa trắng. Hoa tím trội hoàn toàn so với hoa trắng.

Tỉ lệ giao tử của F1:

A.

A BD = A bd = a BD = a bd = 7%; A Bd = A bD = a Bd = a bD = 18%.

B.

ABD = Abd = AbD = Abd = aBD = aBd = abD = abd = 1/8.

C.

B AD = B ad = b AD = b ad = 7%; B Ad = B aD = b Ad = b aD = 18%.

D.

BD = A bd = a BD = a bd = 7%; A Bd = A bD = a Bd = a bD = 18%

hoặc B AD = B ad = b AD = b ad = 7%; B Ad = B aD = b Ad = b aD = 18%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

BD = A bd = a BD = a bd = 7%; A Bd = A bD = a Bd = a bD = 18%

hoặc B AD = B ad = b AD = b ad = 7%; B Ad = B aD = b Ad = b aD = 18%.

Gọi x là tần số hoán vị gen, x ≤ 50%.

Vì FB xuất hiện 18% (A-B-dd) nên x là nghiệm số phương trình:

                      =18%  x = 28%.

Giao tử F1:    A BD = A bd = a BD = a bd = 7%= 7%

                     A Bd = A bD = a Bd = a bD = 18% hoặc 

                     B AD = B ad = b AD = b ad = 7%

                     B Ad = B aD = b Ad = b aD = 18%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...