Đem F1 giao phối với cây thứ nhất, thu được tỉ lệ: 50 cây có lượng vitamin nhiều : 7 cây có lượng vitamin ít. Kiểu gen của cây thứ nhất là:

A.

Aabb hoặc aaBb.

B.

Aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Aabb hoặc aaBb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...