Đem F1 giao phối với cây thứ nhất, thu được tỉ lệ: 50 cây có lượng vitamin nhiều : 7 cây có lượng vitamin ít. Kiểu gen của cây thứ nhất là:

A.

Aabb hoặc aaBb.

B.

Aabb.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...